Painam Nagar

Painam Nagar

Abandoned Hindu rajbaris at Painam Nagar
Ref:
Date:
Location:
Sonargaon area, Bangladesh
Photographer:

Painam Nagar

Painam Nagar
Abandoned Hindu rajbaris at Painam Nagar
Ref:
Date:
Location:
Sonargaon area, Bangladesh
Photographer: